Bazy danych stosowane przez firmy ubezpieczeniowe

Postęp techniczny i rozwój technologii IT spowodował, iż na każdym kroku tworzymy jakieś bazy danych. Pozwalają na one nam wprowadzenie ładu do ogromnej ilości zalewających nas informacji oraz przetwarzanie tych danych wg rozmaitych klientów. Nie na darmo współczesne czasy zwą się dobą informacji. Should you loved this short article and you wish to receive details with regards to Target Marketing kindly visit the web site.

<iframe width="640" height=”360″ src=”0″ frameborder=”0″ allowfullscreen style=”float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;”>

Informacja to potęga, a ten, kto ma najwięcej informacji i potrafi je najsprawniej odczytywać oraz weryfikować, odnosi największy sukces. Szczególnie ważne są bazy informacji, jakimi dysponują obecnie firmy ubezpieczeniowe, które w ciągu paru minut na podstawie ponad dziesięciu informacji są w stanie obliczyć stawkę naszego ubezpieczenia. Uwzględnianie najróżniejszych kryteriów takich jak chociażby:

• rodzaj pojazdu,

• stopień ryzyka kradzieży,

• wiek ubezpieczonego,

• karalność ubezpieczanego,

• adres zamieszkania,

umożliwia obliczenie prawdopodobieństwa choroby, śmierci, kradzieży auta czy innego ryzyka dla towarzystwa ubezpieczeń, w taki sposób, aby jego zarobki osiągnęły maksimum. Oczywiście wiąże się to z koniecznością gromadzenia wszelkich możliwych danych o klientach, a to wymaga wiedzy, okresu i pieniędzy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s